fbpx
 

BlogiAsunto-osakeyhtiön toiminnantarkastus

1 syyskuun, 20210

Tiedätkö mitä toiminnantarkastus tarkoittaa ja mitä toiminnantarkastaja oikeasti tekee? Lue blogitekstimme läpi ja saat hyvän yleiskuvan asiasta!

Toiminnantarkastuksen tavoitteena on tarkastaa taloyhtiön taloudenpitoa ja hallintoa riittävissä määrin sen toteamiseksi, onko taloyhtiön ja sen johdon toiminta ollut asianmukaista. Toiminnantarkastuksessa tarkastetaan, että yhtiön päätökset on tehty asunto-osakeyhtiölain ja muiden säännösten mukaisesti. Toiminnantarkastus on ensisijaisesti tarkoitettu palvelemaan taloyhtiön osakkaiden tiedontarpeita sekä lisäämään avoimuutta ja luottamusta taloyhtiön hallintoon ja toimintaan.

Asunto-osakeyhtiön tulee valita itselleen toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa tai yhtiöjärjestyksessä ei nimenomaisesti mainita, ettei yhtiössä ole toiminnantarkastajaa. Yhtiöjärjestyksen määräyksistä riippumatta on toiminnantarkastaja valittava, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja osakkeenomistajat, joilla on vähintään 1/10 osa kaikista osakkeista tai 1/3 kokouksessa edustetuista osakkeista vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa on kokouskutsun mukaan käsiteltävä.

Toiminnantarkastajan kelpoisuudesta ja riippumattomuudesta säädetään asunto-osakeyhtiölain 9 luvun 8§:ssä. Asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajana ei voi olla:

  1. oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa tai liiketoimintakiellossa;
  2. yhtiön hallituksen jäsen taikka isännöitsijä tai vastaavassa asemassa samaan konserniin kuuluvassa muussa yhteisössä oleva henkilö;
  3. se, jonka tehtävänä on yhtiön kirjanpidon tai varojen hoito taikka varojen hoidon valvonta;
  4. se, joka on palvelussuhteessa yhtiöön taikka 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuun henkilöön;
  5. se, jolla on rahalaina, vakuus tai muu vastaava etuus yhtiöltä tai sen johtoon kuuluvalta henkilöltä taikka joka on antanut mainitulle taholle tällaisen etuuden; taikka
  6. se, joka on 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun henkilön puoliso, veli, sisar taikka tällaiseen henkilöön suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuussuhteessa.

Toiminnantarkastajan tehtävänä on varmistaa, että taloyhtiön hallinto on asianmukaisesti järjestetty ja yhtiön johto on toiminut yhtiöjärjestyksen, asunto-osakeyhtiölain ja yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Toiminnantarkastaja keskittyy yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten laillisuuteen.

Toiminnantarkastajan on annettava jokaiselta tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu toiminnantarkastuskertomus. Toiminnantarkastuskertomuksessa on yksilöitävä sen kohteena oleva tilinpäätös sekä siinä on oltava asunto-osakeyhtiölaissa määrätyt tiedot. Toiminnantarkastuskertomus on luovutettava yhtiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä yhtiökokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

 

Meillä 3Economix:lla on kokemusta asunto-osakeyhtiöiden toiminnasta sekä taloudenhallintoon liittyvistä asioista. Asunto-osakeyhtiöiden toiminnantarkastukset tehdään sekä sähköiseen että perinteiseen paperiseen aineistoon. Käy lukemassa lisää toiminnantarkastuksesta yrityksessämme ja ota rohkeasi yhteyttä, jos etsit ammattitaitoista toiminnantarkastajaa asunto-osakeyhtiölle!

 

Kirjoittanut

Anna Peippo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toiminimi: 3Economix Oy  

Y-tunnus: 3205558-3  

VAT-numero: FI32055583 

3economix

© 3Economix Oy

010 212 8171
Seuraa meitä myös somessa!