fbpx
 

ARKISTOVanhemmat blogit ja artikkelit

Vaihtoehtoja verotusyhtymän purkamiseen

Artikkelin pohjana toimii opinnäytetyö verotusyhtymän purkamisen prosessista. Tuloverolain (1535/1992) 4 §:n 1 momentissa määritellään, että verotusyhtymällä tarkoitetaan sellaista kahden tai useamman henkilön muodostamaa yhteenliittymää, joka harjoittaa maatilan viljelyä tai hallintaa, metsätaloutta tai sellaisen kiinteistön hallintaa, josta yhteenliittymä on arvonlisäverovelvollinen tai hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi. Yhtymän purkamisesta ei löydy paljoakaan varteen otettavaa tietopohjaa. Myöskään yhtymän purkamisen toteuttamisesta tai...

Valtakunnallinen etätyösuositus

Valtioneuvosto linjasi lokakuussa 2020 osana toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi valtakunnallisesta etätyösuosituksesta. Suositus on ollut voimassa toistaiseksi. Vaikka suositukset muuttuisivat, on kuitenkin työelämässä tapahtunut muutos pysyvää.   Etätyöllä tarkoitetaan kotona tai muussa etätyöpisteessä tehtävää työtä, jonka sisällöstä ja toteuttamisesta on sovittu työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Etätyön aloittaminen edellyttää molemminpuolista suostumusta ja sopimista. Etätyö antaa mahdollisuuden...

Sulautuminen yritysjärjestelynä

Välillisen omistuksen merkitys tappioiden vähentämisessä sulautumistilanteessa Sulautumisella tarkoitetaan yritysjärjestelyä, jossa sulautuva yhtiö sulautuu vastaanottavaan yhtiöön siirtämällä sulautuvan yhtiön varat ja velat vastaanottavalle yhtiölle. Sulautumisessa kyse voi olla kahdesta tai useammasta yhtiöstä. Tuloksena ja tavoitteina sulautumisessa on usein liikevaihdon kasvu, markkinaosuuden kasvattaminen sekä toiminnan tehostaminen. Kuva 1: Tytäryhtiön sulautuminen. Tuloverolain mukaan tappioiden siirtymiselle sulautumisessa on edellytyksenä,...

Liiketoimintasiirrossa merkittyjen osakkeiden hankinta-aika

Liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan käytännössä yritysjärjestelyä, jossa siirtävä yhtiö luovuttaa vastaanottavalle yhtiölle varat sekä velat, jotka kuuluvat yhteen tai useampaan liiketoimintakokonaisuuteen. Liiketoimintasiirrossa vastaanottavan yhtiö edellytetään jatkamaan siirtynyttä liiketoimintaa. Useimmiten liiketoimintasiirron syynä on yrityksen kannattavuuden ja tehokkuuden parantaminen. Se on myös luonnollinen vaihtoehto, kun tavoitteena on muodostaa yrityksestä konserni, tai esimerkiksi monialayhtiöstä halutaan selkeämpi yrityskokonaisuus. Haasteena nähdään usein...

Asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastus

Tiedätkö mitä toiminnantarkastus tarkoittaa ja mitä toiminnantarkastaja oikeasti tekee? Lue blogitekstimme läpi ja saat hyvän yleiskuvan asiasta! Toiminnantarkastuksen tavoitteena on tarkastaa taloyhtiön taloudenpitoa ja hallintoa riittävissä määrin sen toteamiseksi, onko taloyhtiön ja sen johdon toiminta ollut asianmukaista. Toiminnantarkastuksessa tarkastetaan, että yhtiön päätökset on tehty asunto-osakeyhtiölain ja muiden säännösten mukaisesti. Toiminnantarkastus on ensisijaisesti tarkoitettu palvelemaan taloyhtiön...

Sisäisen valvonnan kehittämisen merkitys yrityksessä

Sisäinen valvonta tarkoittaa johtamis- ja hallintojärjestelmän osaa, jonka tavoitteena on auttaa yritystä saavuttamaan päämääränsä. Tämä on hyvin tärkeä osa minkä tahansa yrityksen johtamista ja hallintotapaa. Hyvin järjestetty sisäinen valvonta auttaa yritystä johtamaan toimintaansa tavoitteita kohti, hallitsemaan riskejä liiketoimintaan liittyen, suojaamaan julkisuuskuvaa ja näin luomaan yritykselle pysyvän kilpailuedun. Käytännössä sisäinen valvonta rakentuu useista eri osa-alueista organisaation...

Oikeudenkäyntikulujen kalleus hirvittää – vältä sopimusriidat ja ongelmat ennalta kanssamme.

Nykypäivänä oikeudenkäyntikulut ovat nousseet kohtuuttoman suuriksi. Viimeisen vuosikymmenen aikana oikeudenkäyntikulut ja -kuluriski ovat kasvaneet huomattavasti. Hävitty oikeudenkäynti voi suistaa asianosaisen taloudelliseen ahdinkoon. Asianosaisille oikeudenkäynnistä aiheutuvia kustannuksia kutsutaan oikeudenkäyntikuluiksi. Näistä tärkeimmät kululajit ovat oikeudenkäyntimaksu, korvaukset asianosaisen nimeämille todistajille ja asiantuntijoille, asianosaisen omat kulut sekä asianosaisen oikeudenkäyntiasiamiehen tai oikeudenkäyntiavustajan palkkio. Lähtökohtaisesti asianosaiset vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan, mutta...

Toiminimi: 3Economix Oy  

Y-tunnus: 3205558-3  

VAT-numero: FI32055583 

3economix

© 3Economix Oy

010 212 8171
Seuraa meitä myös somessa!