fbpx
 

ARKISTOVanhemmat blogit ja artikkelit

Työnantaja, tiedätkö työturvallisuusvelvoitteet etä- ja hybridityössä?

Vuonna 2020 koronaviruspandemian alettua valtioneuvosto antoi valtakunnallisen etätyösuosituksen niin julkisen sektorin työntekijöille kuin myös yksityisille työnantajille. Tämän johdosta etä- ja hybridityöskentely yleistyi äkillisesti ja on hyvin todennäköistä, että nämä työskentelymuodot jatkuvat myös koronaviruspandemian jälkeen. Suosituksesta huolimatta työnantajille ei löydy helposti yhdestä paikasta koottuna ohjeita etä- ja hybridityön työturvallisuusvelvoitteista. (Valtionneuvoston kanslia 2020 ; Sosiaali- ja terveysministeriö...

Testamentti – edunsaajamääräys ja henkivakuutus

Perintökaari määrää kuinka lakisääteinen perimysjärjestys tapahtuu. Testamentin avulla pystytään määräämään erilaisesta perimysjärjestyksestä omaisuuttasi kohtaan, miten perintökaari sen määrittelee. Testamentin avulla voit määrätä hyvin laajasti ja tarkasti, miten omaisuutesi periytyy. Pystyt määräämän yleistestamentilla yleisluontoisesti tai kokonaisuutena omaisuudestasi. Erityistestamentilla eli legaatilla pystyt testamenttaamaan tietyn esineen tai rahasumman haluamallesi perijälle. Erityistestamentin saajasta ei tule kuolinpesän osakasta ja hän...

Yhdistyksen toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminnantarkastus Oletko yhdistyksessä hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja? Tiedätkö velvoitteesi yhdistyksen talouden hoitoon liittyvissä asioissa? Yhdistyslain (503/1989) 38 a §:n mukaan yhdistyksen on valittava toiminnantarkastaja, jos yhdistykselle ei ole valittu tilintarkastajaa. Lain mukaan toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen toiminnasta sekä hallintoa että taloutta. Tarkastus on tehtävä yhdistyksen toiminnan kannalta riittävässä laajuudessa. Yhdistyksissä voi useinkin...

Onko yrityksessäsi laadittu työskentelyn pelisäännöt etä- tai monipaikkatöitä varten?

Kauppakamarin koronakyselyn mukaan jopa yli 80 % työntekijöistä haluaisi säilyttää mahdollisuuden etätyöskentelyyn myös tulevaisuudessa. Toisaalta osa ihmistä haluaa ehdottomasti palata työpisteisiin. Siksi on tärkeä miettiä, miten työskentely monipaikkaisessa työympäristössä, etätöissä tai mobiilityössä kannattaa järjestää. Asiaa voidaan, ja tuleekin lähestyä monesta eri tulokulmasta – onko huomion kohteena työympäristö, johtaminen, työhyvinvointi, kustannukset, ryhmätyöskentely vai joku muu? Meidän...

Edunvalvontavaltuutus – Tulevaisuuden suunnittelu ja ennakointi koskevat kaiken ikäisiä

Haluatko turvata asioidesi hoidon myös tilanteessa, kun et enää itse ole kykenevä niitä hoitamaan? Tulevaa on mahdotonta ennustaa ja siksi edunvalvontavaltuutus on syytä hoitaa kuntoon ajoissa. Mikäli menetät toimintakykysi äkillisesti vaikkapa muistisairauden vuoksi, on jo liian myöhäistä. Valtuutuksen voi nimittäin antaa vain silloin kun kykenet ymmärtämään valtakirjan merkityksen ja olet täysissä hengen voimissasi. Edunvalvontavaltakirjalla voit...

Metsän lahjoittaminen

Metsän lahjoittaminen Muutama vuosi sitten perintö- ja lahjaverotusta kevennettiin kaikissa veroasteikoissa. Kevennykset painottuivat ensimmäisen veroluokkaan. Muutokset antavat lahjoittajalle lisää mahdollisuuksia pohtia omaisuuden käyttötarkoituksen kannalta järkevintä ratkaisua. Lahjaveroasteikon mukaan alle 5 000 euron lahjat kolmen vuoden välein annettuna jäävät verotuksen ulkopuolelle. Mikäli lahjoitus on yritys tai maatila, on mahdollista hyödyntää sukupolvenvaihdoshuojennusta. Olennaista näissä tilanteissa on, että lahjan...

Mikä ihmeen RS-menettely?

Asunnon ostajan turvaksi rakennettu RS-järjestelmä Asuntokauppalakiin kaupankohteena olevat asunnot on jaettu kolmeen eri ryhmään: vanhat asunnot, uudet asunnot ja rakennusvaiheessa olevat asunnot. Näistä rakennusaikana myydyt asunnot kuuluvat asunnon ostajan turvaksi rakennetun suojajärjestelmän, eli RS-järjestelmän piiriin. Suojajärjestelmä on rakennettu 70-luvulla pankkien toimesta, ja se liitettiin osaksi asuntokauppalakia. Järjestelmän luomisen lähtökohtana oli tuoda ostajalle turvaa vakiokauppaehdoin, sekä...

Työnantaja, rekrytoitko oikein?

Työnantaja, rekrytoitko oikein? Vuonna 2018 sovellettavaksi tullut EU:n tietosuoja-asetus on muuttanut työnantajan velvollisuuksia rekrytoinnissa merkittävästi. Hakijoiden henkilötietojen suojaa on vahvistettu, ja rekrytoivalla yrityksellä on entistä suurempi rooli tietojen suojaamisessa. Rekrytointiprosessin kehittämisestä on kirjoitettu LAB-ammattikorkeakoulussa case-opinnäytetyö, jossa käsiteltiin prosessin eri vaiheita sekä lainsäädäntöä. Yksi keskeinen osa rekrytointiin liittyvää lainsäädäntöä oli GDPR-asetuksen mukainen sääntely. Tietosuoja-asetuksella eli GDPR-asetuksella...

Opas aloittavan maaseutuyrityksen rahoitus- ja tukivaihtoehdoista

Opas aloittavan maaseutuyrityksen rahoitus- ja tukivaihtoehdoista Maaseudun rakennemuutos on jatkunut viime vuosina voimakkaasti. Maatilojen lukumäärä on vähentynyt viime vuosien aikana ja samaan aikaan tilojen kokoluokat ovat suurentunut. Tämä on aiheuttanut sen, että pienemmät maatilat ovat joutuneet esimerkiksi vuokraamaan peltojaan suuremmille maatiloille ja etsimään uusia ansaintamahdollisuuksia. Maaseutuyritykset ovatkin ajautuneet tilanteeseen, jossa heidän on keksittävä uusia innovaatioita...

Toiminimi: 3Economix Oy  

Y-tunnus: 3205558-3  

VAT-numero: FI32055583 

3economix

© 3Economix Oy

010 212 8171
Seuraa meitä myös somessa!