fbpx
 

ARKISTOVanhemmat blogit ja artikkelit

Työnantaja, tiedätkö työturvallisuusvelvoitteet etä- ja hybridityössä?

Vuonna 2020 koronaviruspandemian alettua valtioneuvosto antoi valtakunnallisen etätyösuosituksen niin julkisen sektorin työntekijöille kuin myös yksityisille työnantajille. Tämän johdosta etä- ja hybridityöskentely yleistyi äkillisesti ja on hyvin todennäköistä, että nämä työskentelymuodot jatkuvat myös koronaviruspandemian jälkeen. Suosituksesta huolimatta työnantajille ei löydy helposti yhdestä paikasta koottuna ohjeita etä- ja hybridityön työturvallisuusvelvoitteista. (Valtionneuvoston kanslia 2020 ; Sosiaali- ja terveysministeriö...

Osakeyhtiön hallinnon tarkastus

Tiedätkö mitä tarkoittaa osakeyhtiön hallinnon tarkastus ja mitä se pitää sisällään? Tilintarkastajia tarvitaan tuottamaan osakkeen omistajille tietoa osakeyhtiön johdon toiminnasta. Tilintarkastajan toiminnan kautta velkojille tuotetaan tietoa, kuinka osakeyhtiön asioita on hoidettu. Tilintarkastajan tehtävä ei ole kuitenkaan hoitaa osakeyhtiön hallintoa, vaan edesauttaa sen asianmukaisuutta ja laillisuutta. Jotta hallinnon tarkastuksen merkityksen ymmärtää, on syytä kertoa hieman osakeyhtiön...

Valtakunnallinen etätyösuositus

Valtioneuvosto linjasi lokakuussa 2020 osana toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi valtakunnallisesta etätyösuosituksesta. Suositus on ollut voimassa toistaiseksi. Vaikka suositukset muuttuisivat, on kuitenkin työelämässä tapahtunut muutos pysyvää.   Etätyöllä tarkoitetaan kotona tai muussa etätyöpisteessä tehtävää työtä, jonka sisällöstä ja toteuttamisesta on sovittu työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Etätyön aloittaminen edellyttää molemminpuolista suostumusta ja sopimista. Etätyö antaa mahdollisuuden...

Sulautuminen yritysjärjestelynä

Välillisen omistuksen merkitys tappioiden vähentämisessä sulautumistilanteessa Sulautumisella tarkoitetaan yritysjärjestelyä, jossa sulautuva yhtiö sulautuu vastaanottavaan yhtiöön siirtämällä sulautuvan yhtiön varat ja velat vastaanottavalle yhtiölle. Sulautumisessa kyse voi olla kahdesta tai useammasta yhtiöstä. Tuloksena ja tavoitteina sulautumisessa on usein liikevaihdon kasvu, markkinaosuuden kasvattaminen sekä toiminnan tehostaminen. Kuva 1: Tytäryhtiön sulautuminen. Tuloverolain mukaan tappioiden siirtymiselle sulautumisessa on edellytyksenä,...

Liiketoimintasiirrossa merkittyjen osakkeiden hankinta-aika

Liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan käytännössä yritysjärjestelyä, jossa siirtävä yhtiö luovuttaa vastaanottavalle yhtiölle varat sekä velat, jotka kuuluvat yhteen tai useampaan liiketoimintakokonaisuuteen. Liiketoimintasiirrossa vastaanottavan yhtiö edellytetään jatkamaan siirtynyttä liiketoimintaa. Useimmiten liiketoimintasiirron syynä on yrityksen kannattavuuden ja tehokkuuden parantaminen. Se on myös luonnollinen vaihtoehto, kun tavoitteena on muodostaa yrityksestä konserni, tai esimerkiksi monialayhtiöstä halutaan selkeämpi yrityskokonaisuus. Haasteena nähdään usein...

Asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastus

Tiedätkö mitä toiminnantarkastus tarkoittaa ja mitä toiminnantarkastaja oikeasti tekee? Lue blogitekstimme läpi ja saat hyvän yleiskuvan asiasta! Toiminnantarkastuksen tavoitteena on tarkastaa taloyhtiön taloudenpitoa ja hallintoa riittävissä määrin sen toteamiseksi, onko taloyhtiön ja sen johdon toiminta ollut asianmukaista. Toiminnantarkastuksessa tarkastetaan, että yhtiön päätökset on tehty asunto-osakeyhtiölain ja muiden säännösten mukaisesti. Toiminnantarkastus on ensisijaisesti tarkoitettu palvelemaan taloyhtiön...

Testamentti – edunsaajamääräys ja henkivakuutus

Perintökaari määrää kuinka lakisääteinen perimysjärjestys tapahtuu. Testamentin avulla pystytään määräämään erilaisesta perimysjärjestyksestä omaisuuttasi kohtaan, miten perintökaari sen määrittelee. Testamentin avulla voit määrätä hyvin laajasti ja tarkasti, miten omaisuutesi periytyy. Pystyt määräämän yleistestamentilla yleisluontoisesti tai kokonaisuutena omaisuudestasi. Erityistestamentilla eli legaatilla pystyt testamenttaamaan tietyn esineen tai rahasumman haluamallesi perijälle. Erityistestamentin saajasta ei tule kuolinpesän osakasta ja hän...

Sisäisen valvonnan kehittämisen merkitys yrityksessä

Sisäinen valvonta tarkoittaa johtamis- ja hallintojärjestelmän osaa, jonka tavoitteena on auttaa yritystä saavuttamaan päämääränsä. Tämä on hyvin tärkeä osa minkä tahansa yrityksen johtamista ja hallintotapaa. Hyvin järjestetty sisäinen valvonta auttaa yritystä johtamaan toimintaansa tavoitteita kohti, hallitsemaan riskejä liiketoimintaan liittyen, suojaamaan julkisuuskuvaa ja näin luomaan yritykselle pysyvän kilpailuedun. Käytännössä sisäinen valvonta rakentuu useista eri osa-alueista organisaation...

Oikeudenkäyntikulujen kalleus hirvittää – vältä sopimusriidat ja ongelmat ennalta kanssamme.

Nykypäivänä oikeudenkäyntikulut ovat nousseet kohtuuttoman suuriksi. Viimeisen vuosikymmenen aikana oikeudenkäyntikulut ja -kuluriski ovat kasvaneet huomattavasti. Hävitty oikeudenkäynti voi suistaa asianosaisen taloudelliseen ahdinkoon. Asianosaisille oikeudenkäynnistä aiheutuvia kustannuksia kutsutaan oikeudenkäyntikuluiksi. Näistä tärkeimmät kululajit ovat oikeudenkäyntimaksu, korvaukset asianosaisen nimeämille todistajille ja asiantuntijoille, asianosaisen omat kulut sekä asianosaisen oikeudenkäyntiasiamiehen tai oikeudenkäyntiavustajan palkkio. Lähtökohtaisesti asianosaiset vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan, mutta...

Yhdistyksen toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminnantarkastus Oletko yhdistyksessä hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja? Tiedätkö velvoitteesi yhdistyksen talouden hoitoon liittyvissä asioissa? Yhdistyslain (503/1989) 38 a §:n mukaan yhdistyksen on valittava toiminnantarkastaja, jos yhdistykselle ei ole valittu tilintarkastajaa. Lain mukaan toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen toiminnasta sekä hallintoa että taloutta. Tarkastus on tehtävä yhdistyksen toiminnan kannalta riittävässä laajuudessa. Yhdistyksissä voi useinkin...

Toiminimi: 3Economix Oy  

Y-tunnus: 3205558-3  

VAT-numero: FI32055583 

3economix

© 3Economix Oy

010 212 8171
Seuraa meitä myös somessa!