fbpx
 

ARKISTOVanhemmat blogit ja artikkelit

Vaihtoehtoja verotusyhtymän purkamiseen

Artikkelin pohjana toimii opinnäytetyö verotusyhtymän purkamisen prosessista. Tuloverolain (1535/1992) 4 §:n 1 momentissa määritellään, että verotusyhtymällä tarkoitetaan sellaista kahden tai useamman henkilön muodostamaa yhteenliittymää, joka harjoittaa maatilan viljelyä tai hallintaa, metsätaloutta tai sellaisen kiinteistön hallintaa, josta yhteenliittymä on arvonlisäverovelvollinen tai hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi. Yhtymän purkamisesta ei löydy paljoakaan varteen otettavaa tietopohjaa. Myöskään yhtymän purkamisen toteuttamisesta tai...

Katsaus tulevaan maaseudun rahoituskehykseen

Suomi on pk-yritysten maa, jonka pinta-alasta valtaosa luokitellaan maaseutualueeksi harvan asutuksen ja pitkien välimatkojen vuoksi. Näin ollen iso osa myös pk-yrityksistä sijaitsee niin kutsutulla maaseutualueella. Valtion talouden kannalta on tärkeää pyrkiä kehittämään ja suojelemaan kotimaista pienyritystoimintaa pk-yritysten tuottaessa melkein puolet bruttokansantuotteesta. Eräs keino pk-yritysten toiminnan kehittämiseen on tarjota erilaisia tuki- ja avustusrahoituksia. Tuki- ja avustusrahoitusvaihtoehdot...

Yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja asiantuntijatuki Etelä-Karjalassa

Yrityksille on tarjolla useita erilaisia rahoitusvaihtoehtoja yrityksen kehittämiseen sekä kasvun edistämiseen, mutta monet yritykset eivät kuitenkaan ole tietoisia näistä mahdollisuuksista. Tätä varten Etelä-Karjalankin alueella on asiantuntijoita, joilta on mahdollista saada maksutonta neuvontaa rahoitusvaihtoehtoihin liittyen. Rahoitusvaihtoehtoja yrityksen kasvuun ja kehitykseen löytyy eri tarkoituksiin; tarjolla on sekä kansallisia rahoituksia että Euroopan Unionin osarahoittamia rahoitusvaihtoehtoja. Rahoitusta voi hakea...

Työnantaja, tiedätkö työturvallisuusvelvoitteet etä- ja hybridityössä?

Vuonna 2020 koronaviruspandemian alettua valtioneuvosto antoi valtakunnallisen etätyösuosituksen niin julkisen sektorin työntekijöille kuin myös yksityisille työnantajille. Tämän johdosta etä- ja hybridityöskentely yleistyi äkillisesti ja on hyvin todennäköistä, että nämä työskentelymuodot jatkuvat myös koronaviruspandemian jälkeen. Suosituksesta huolimatta työnantajille ei löydy helposti yhdestä paikasta koottuna ohjeita etä- ja hybridityön työturvallisuusvelvoitteista. (Valtionneuvoston kanslia 2020 ; Sosiaali- ja terveysministeriö...

Metsän lahjoittaminen

Metsän lahjoittaminen Muutama vuosi sitten perintö- ja lahjaverotusta kevennettiin kaikissa veroasteikoissa. Kevennykset painottuivat ensimmäisen veroluokkaan. Muutokset antavat lahjoittajalle lisää mahdollisuuksia pohtia omaisuuden käyttötarkoituksen kannalta järkevintä ratkaisua. Lahjaveroasteikon mukaan alle 5 000 euron lahjat kolmen vuoden välein annettuna jäävät verotuksen ulkopuolelle. Mikäli lahjoitus on yritys tai maatila, on mahdollista hyödyntää sukupolvenvaihdoshuojennusta. Olennaista näissä tilanteissa on, että lahjan...

Työnantaja, rekrytoitko oikein?

Työnantaja, rekrytoitko oikein? Vuonna 2018 sovellettavaksi tullut EU:n tietosuoja-asetus on muuttanut työnantajan velvollisuuksia rekrytoinnissa merkittävästi. Hakijoiden henkilötietojen suojaa on vahvistettu, ja rekrytoivalla yrityksellä on entistä suurempi rooli tietojen suojaamisessa. Rekrytointiprosessin kehittämisestä on kirjoitettu LAB-ammattikorkeakoulussa case-opinnäytetyö, jossa käsiteltiin prosessin eri vaiheita sekä lainsäädäntöä. Yksi keskeinen osa rekrytointiin liittyvää lainsäädäntöä oli GDPR-asetuksen mukainen sääntely. Tietosuoja-asetuksella eli GDPR-asetuksella...

Mikä ihmeen RS-menettely?

Asunnon ostajan turvaksi rakennettu RS-järjestelmä Asuntokauppalakiin kaupankohteena olevat asunnot on jaettu kolmeen eri ryhmään: vanhat asunnot, uudet asunnot ja rakennusvaiheessa olevat asunnot. Näistä rakennusaikana myydyt asunnot kuuluvat asunnon ostajan turvaksi rakennetun suojajärjestelmän, eli RS-järjestelmän piiriin. Suojajärjestelmä on rakennettu 70-luvulla pankkien toimesta, ja se liitettiin osaksi asuntokauppalakia. Järjestelmän luomisen lähtökohtana oli tuoda ostajalle turvaa vakiokauppaehdoin, sekä...

Opas aloittavan maaseutuyrityksen rahoitus- ja tukivaihtoehdoista

Opas aloittavan maaseutuyrityksen rahoitus- ja tukivaihtoehdoista Maaseudun rakennemuutos on jatkunut viime vuosina voimakkaasti. Maatilojen lukumäärä on vähentynyt viime vuosien aikana ja samaan aikaan tilojen kokoluokat ovat suurentunut. Tämä on aiheuttanut sen, että pienemmät maatilat ovat joutuneet esimerkiksi vuokraamaan peltojaan suuremmille maatiloille ja etsimään uusia ansaintamahdollisuuksia. Maaseutuyritykset ovatkin ajautuneet tilanteeseen, jossa heidän on keksittävä uusia innovaatioita...

Toiminimi: 3Economix Oy  

Y-tunnus: 3205558-3  

VAT-numero: FI32055583 

3economix

© 3Economix Oy

010 212 8171
Seuraa meitä myös somessa!