fbpx
 

ArtikkelitMetsän lahjoittaminen

7 kesäkuun, 20210

Metsän lahjoittaminen

Muutama vuosi sitten perintö- ja lahjaverotusta kevennettiin kaikissa veroasteikoissa. Kevennykset painottuivat ensimmäisen veroluokkaan. Muutokset antavat lahjoittajalle lisää mahdollisuuksia pohtia omaisuuden käyttötarkoituksen kannalta järkevintä ratkaisua.

Lahjaveroasteikon mukaan alle 5 000 euron lahjat kolmen vuoden välein annettuna jäävät verotuksen ulkopuolelle. Mikäli lahjoitus on yritys tai maatila, on mahdollista hyödyntää sukupolvenvaihdoshuojennusta. Olennaista näissä tilanteissa on, että lahjan saaja jatkaa toimintaa.

Lahja voidaan antaa myös jättämällä lahjoittajalle omaisuuteen liittyvä hallintaoikeus. Tyypillinen esimerkki on kesämökki. Hallintaoikeuden jättäminen sopii hyvin kaikkiin muihin kuin tuotannollisen omaisuuden omistajanvaihdoksiin, koska tuottoprosentti on alhainen. Verotuksellisesti suurin hyöty hallintaoikeudesta saadaan, mitä nuorempi lahjoittaja on.

Hallintaoikeuteen liittyy myös haittapuolia. Esimerkiksi jos omaisuutta haluttaisiin myydä tai hallintaoikeuden omistaja menettää oikeustoimikykynsä. Oikeustoimikelvoton henkilö ei voi enää luopua hallintaoikeudesta. Myös hallintaoikeudesta luopuminen synnyttää lahjaveroseuraamuksia omistajalle.

Hallintaoikeuden voi sitoa myös tiettyyn määräaikaan. Sillä voidaan varautua muuttuviin tai yllättäviin tilanteisiin. Määräaikaisessa hallintaoikeudessa omaisuus vapautuu omistajan käyttöön hallintaoikeuden päätyttyä.

Metsätilojen osalta hallintaoikeuden jättäminen sopii esimerkiksi tilanteisiin, jossa lahjan saajat ovat alaikäisiä, opiskelijoita tai tilasta luopuja on vielä verrattain nuori. Jos tilalla on jäljellä käyttämätöntä metsävähennysoikeutta, ei hallintaoikeuden haltija voi hyödyntää sitä, koska metsävähennysoikeuden käyttö on sidottu omistajuuteen.

Metsätilan hallintaoikeuden haltijalla on oikeus hakata metsää vuotuisen kasvun arvon verran. On huomioitava, että tilan käyvän arvon on oltava hallintaoikeuden päättymishetkellä vähintään sama kuin hallintaoikeuden alkamishetkellä.

 

Esimerkkejä lahjoituksiin liittyvistä mahdollisuuksista.

Matti on 70 vuotias ja hän pohtii mitä vaihtoehtoja hänellä on antaa omaisuuttaa ainoalle rintaperilliselle Annalle.

Metsätila lahjana ja hallintaoikeuden jättäminen itselle

Mikäli Matti lahjoittaa 100 000 arvoisen metsätilan Annalle ja pidättää hallintaoikeuden itsellään, pienentää se lahjan verotusarvoa. Metsäkiinteistöstä saadaan tuottoa, joten hallintaoikeuden arvoa laskettaessa käytetään laskennallista vuosituottoa.

Metsätilan myyminen ja myyntihinnan lahjoittaminen

Jos Matti päättää myydä metsätilan 100 000 eurolla ja lahjoittaa saadun kauppahinnan Annalle, veroja 1. veroluokassa kertyy 10 100 euroa.

Metsätilan myyminen alihintaan

Jos Matti päättää myydä metsätilan Annalle alihintaan 50 000 eurolla, käyvän arvon ja kauppahinnan välinen erotus verotetaan Annalta lahjana. Tässä tapauksessa erotus olisi 50 000 euroa, josta Anna joutuisi maksamaan lahjaveroa 4 200 euroa. Mikäli Anna maksaisikin metsätilasta yli ¾ käyvästä arvosta, ei hinnan alennuksesta tulisi maksettavaa lahjaveroa maksettavaksi.

Lahjan myyminen

Mikäli Anna päättää aikanaan myydä lahjana saamansa metsätilan yli vuoden kuluttua lahjan saamisesta, niin Anna joutuu maksamaan mahdollisen luovutusvoiton veron. Luovutusvoitto kertyy siitä arvonnoususta, mitä tapahtuu lahjoituksen ja myynnin välillä. Oletetaan, että Anna myy metsätilan 110 000 eurolla, niin hänelle muodostuu 10 000 euroa luovutusvoittoa kaikkien kulujen jälkeen. Näin ollen Anna joutuu maksamaan luovutusvoiton veroa 3 000 euroa.

Jarmo Kemppinen, 3economix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toiminimi: 3Economix Oy  

Y-tunnus: 3205558-3  

VAT-numero: FI32055583 

3economix

© 3Economix Oy

010 212 8171
Seuraa meitä myös somessa!