fbpx
 

BlogiOnko yrityksessäsi laadittu työskentelyn pelisäännöt etä- tai monipaikkatöitä varten?

13 heinäkuun, 20210

Kauppakamarin koronakyselyn mukaan jopa yli 80 % työntekijöistä haluaisi säilyttää mahdollisuuden etätyöskentelyyn myös tulevaisuudessa. Toisaalta osa ihmistä haluaa ehdottomasti palata työpisteisiin. Siksi on tärkeä miettiä, miten työskentely monipaikkaisessa työympäristössä, etätöissä tai mobiilityössä kannattaa järjestää. Asiaa voidaan, ja tuleekin lähestyä monesta eri tulokulmasta – onko huomion kohteena työympäristö, johtaminen, työhyvinvointi, kustannukset, ryhmätyöskentely vai joku muu?

Meidän huomiomme kohteena ovat työyhteisöille kohdennetut yhteiset pelisäännöt, joissa mahdollisimman moni näistä asioista on otettu huomioon. Keskiössä on kuitenkin työoikeudellinen fokus. Yhteisiin pelisääntöihin voivat kaikki sitoutua, ja samalla vältetään mahdolliset epäselvyydet jo etukäteen.

Tavoitteemme on antaa työnantajalle selkeä kuva siitä, mistä voidaan/ei voida sopia, sekä luoda sopimiseen vaihtoehtoisia malleja. 3Economix:n pelisäännöt huomioivat työ- ja työaikalainsäädännön sekä uuden YT-lain mukaiset vaatimukset. Tarjoamme työnantajalle pelisääntöjen mukana myös kertauspaketin edellä mainituista asioista.

Uuden YT-lain vaatimukset – laadi pelisäännöt kuntoon jo nyt

Uuden yhteistoimintalain mukaan työnantajan on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa työyhteisön kehittämissuunnitelma, jonka mukaan kehitetään henkilöstön osaamista ja parannetaan työhyvinvointia. Työyhteisön kehittämissuunnitelma korvaa nykyisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Tässä uudessa suunnitelmassa tulee käsitellä mm. se, miten henkilöstön osaamista kehitetään, työvoiman käyttötavat ja henkilöstön rakenne (ml. ulkopuolisen työvoiman käyttö) sekä työhyvinvointiin liittyvät asiat. Siksi työyhteisön johtamisen ja työhyvinvoinnin kannalta tulee etätyösopimuksen lisäksi laatia myös yhteiset pelisäännöt.  Nämä säännöt taas tulee käsitellä yhteistoimintalain mukaan työyhteisön kehittämissuunnitelmana yhdessä henkilöstön kanssa.  Me autamme tässä työnantajia.

Maailma muuttuu ja työ siinä mukana

Perinteiset työaikajärjestelmät tai työskentelymallit eivät välttämättä ole paras vaihtoehto uudessa koronan jälkeisessä maailmassa. Myös johtamisen malleja kannattaa tarkastella uudessa normaalissa. Valvoako työtekijöitten läsnäoloa vai ollako valmentava johtaja, jota kiinnostaa enemmän tulokset kuin se missä ne tehdään? Etä-, monipaikka- ja tulevaisuuden mobiilityö ovat tulleet jäädäkseen. Siksi voi olla tarve muuttaa esimerkiksi työntekijöiden työsopimuksia ja työaikamuotoja sekä yleensäkin sitä, miten ja missä työtä tehdään.

Pelisäännöt kannattaa laatia yhdessä työntekijöiden ja luottamusmiesten kanssa. Jokainen työyhteisö on erilainen ja siksi paras tulos saadaan, kun myös henkilöstö osallistuu pelisääntöjen laadintaan.

Etätyö ei myöskään ole automaattinen oikeus – yleensä työntekijä tekee esityksen ja työnantaja hyväksyy sen. Etätyösopimus ei ole pakollinen, mutta sen laatiminen on erittäin suositeltavaa. Etätyösopimuksessa voidaan huomioida henkilökohtaiset tai työtehtävien erot sekä joustot työn tekemisessä. Pelisäännöt sen sijaan ovat tärkeät, jotta kaikilla työntekijöillä on yksi yhteinen pelikirja, jonka mukaan tulee menetellä (esim. palaverikäytännöt, työpisteellä toiminta, yrityksen edustaminen jne.).

Ota yhteyttä, niin laaditaan juuri Teidän yrityksellenne toimivat uuden ajan pelisäännöt!

Kirjoittanut Kari Hämeenaho

 

Kuuntele lisää meidän pelisäännöistä

 

Keskeisiä määritelmiä

Etätyö on työntekijän oikeus tehdä työtä ennakkoon sovituilla ehdoilla työpaikan ulkopuolella (koti, mökki jne. tulee olla määritetty).  

Mobiilityö. Usein työntekijät joutuvat matkustamaan työpaikalle tai liikkumaan työpäivän aikana. Tilanteissa, jotka eivät ole työnantajan käskemiä työmatkoja, voidaan kuitenkin sopia mobiilityöstä.

Hajautettu työ. Työntekijä voi työskennellä sopimuksen varaisesti myös muussa työantajan toimipisteessä kuin perinteisessä työpaikassaan. (esim. Mikon työntekopaikka on Lappeenrannassa, mutta hänen perheensä asuu Rovaniemellä. Hajautetussa työssä Mikko voi tehdä töitä myös Rovaniemeltä käsin, koska työnantajalla on myös siellä toimipiste. Näin Mikko voi viettää enemmän aikaa perheensä kanssa ja mahdollisesti säästää merkittävästi matkakustannuksissa.)

Monipaikkatyö (Hybridityö). Monipaikkatyöllä tarkoitetaan työskentelymallia, jossa töitä tehdään sekä ajoittain etänä että fyysisesti työpaikalla. Monipaikkatyössä sovitaan, mitä työtehtäviä tulee tehdä työpaikalla, ja miten työskentely tapahtuu kotona tai työpisteessä.

17.4.2021 Yrittäjägallup: Yhä useampi yritys aikoo lisätä pysyvästi etätöitä ”Monipaikkatyö on tullut jäädäkseen. 37 prosenttia yrityksistä aikoo lisätä pysyvästi monipaikkaista työtä”

3.2.2021 Työelämägallup: Yli 70 prosenttia haluaa tehdä etätöitä   ”Yli 70 prosenttia työelämässä olevista haluaisi tehdä jatkossakin etätöitä. Eniten etätöitä haluavat tehdä ne, joilla on siitä kokemuksia. Tämä kertoo, että kokemukset monipaikkatyöstä ovat valtaosin myönteisiä…..”

27.1.201 Kotiliesi https://kotiliesi.fi/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/monipaikkatyo/ Monipaikkatyö yleistyy koronan myötä – mitä pitää tietää, jos työpaikka siirtyy monipaikkaiseen työhön?

Lue lisää yllä olevista artikkeleista. Edut ovat siis kiistattomat, mutta yhtä lailla työnantajalla tulee säilyä mahdollisuus päättää siitä, miten töitä tehdään. Pelisäännöillä on mahdollisuus estää ennalta epäselvyydet ja tarvittaessa puuttua työntekijän ei-toivottavaan käytökseen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toiminimi: 3Economix Oy  

Y-tunnus: 3205558-3  

VAT-numero: FI32055583 

3economix

© 3Economix Oy

010 212 8171
Seuraa meitä myös somessa!