fbpx
 

BlogiSisäisen valvonnan kehittämisen merkitys yrityksessä

4 elokuun, 20210

Sisäinen valvonta tarkoittaa johtamis- ja hallintojärjestelmän osaa, jonka tavoitteena on auttaa yritystä saavuttamaan päämääränsä. Tämä on hyvin tärkeä osa minkä tahansa yrityksen johtamista ja hallintotapaa. Hyvin järjestetty sisäinen valvonta auttaa yritystä johtamaan toimintaansa tavoitteita kohti, hallitsemaan riskejä liiketoimintaan liittyen, suojaamaan julkisuuskuvaa ja näin luomaan yritykselle pysyvän kilpailuedun.

Käytännössä sisäinen valvonta rakentuu useista eri osa-alueista organisaation eri tasoilla. Osa kontrolleista on järjestelmissä, mutta ennen kaikkea kyse sisäisessä valvonnassa on ihmisistä. Yrityksen johto ja esimiehet ovat tärkeässä roolissa luomassa hyvää ohjauskulttuuria, jossa usein kirjoittamattomat säännöt saattavat olla voimakkaampia kuin kirjoitetut.

Sisäinen valvonta on aina erilainen eri yrityksissä, ja siihen vaikuttavat muun muassa yrityksen koko, omistussuhteet, rakenne ja toimiala. Tärkeintä yrityksessä ei ole kuitenkaan se millä tavoin sisäistä valvontaa on järjestetty, vaan että se toimii.

Sisäisen valvonnan tavoitteet

  1. Toiminnalliset tavoitteet

Liittyvät yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen ja toiminnallisuutteen. Pyritään turvaamaan taloudelliset tulostavoitteet.

  1. Raportoinnin tavoitteet

Liittyvät yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen, taloudelliseen ja ei-taloudelliseen raportointiin. Tavoitteet voivat olla myös raportointiin liittyvän luotettavuuden, läpinäkyvyyden ja ajantasaisuuden tavoitteita tai muita yrityksen asettamien ehtojen noudattamisen seuraamista.

  1. Vaatimustenmukaisuuden tavoitteet

Muodostavat yrityksen minimivaatimuksen toiminnalle, sillä nämä tavoitteet perustuvat lakien ja säännösten noudattamiseen.

COSO-malli

Sisäisellä valvonnalla on useita eri malleja, mutta tunnetuin sisäisen valvonnan viitekehys on COSO-malli.

COSO on lyhenne sanoista: Committee of Sponsoring Organizations of the

Treadway Commission. Mallin tehtävänä on selvittää tekijät, jotka johtava vilpilliseen taloudelliseen raportointiin ja antavat suositukset eri toimenpiteistä vähentämään vilpilliset raportoinnit. COSO:n mukaan sisäinen valvonta auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteitaan ja ylläpitämään sekä kehittämään yrityksen suorituskykyä.

 

Kun yrityksesi sisäinen valvonta toimii tuloksellisesti, se auttaa huomattavasti väärinkäytösten tunnistamisessa sekä ehkäisyssä. Yrityksen ohjausympäristön toimiessa sujuvasti, esiin tulleisiin väärinkäytöksiin ja virheisiin voidaan reagoida ja käsitellä ne asianmukaisesti.

Sisäisen valvonnan kehittäminen ei aina tarkoita pelkästään väärinkäytösten ehkäisyä. Inhimilliset virheet, epäselvät ohjeistukset ja monet muut yksityiskohdat vaikuttavat yrityksen toimintojen tehokkuuteen ja sitä kautta kannattavuuteen. Kun yrityksen keskeiset prosessit tunnistetaan ja niiden toiminta on sujuvaa ja virheetöntä, voidaan parantaa myös taloudellista tulosta.

 

Meillä 3Economicxilla autamme Sinua ymmärtämään sisäisen valvonnan merkityksen yrityksessäsi. Käymme läpi kanssasi huolellisesti ja asiantuntevasti yrityksesi toiminnan kannalta kriittiset kohdat. Lue lisää sisäisen valvonnan palveluistamme.

 

Kirjoittanut

Anna Peippo

 

Mitä on sisäinen valvonta? – Code of Conduct Company

Lue lisää yllä olevasta lähteestä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toiminimi: 3Economix Oy  

Y-tunnus: 3205558-3  

VAT-numero: FI32055583 

3economix

© 3Economix Oy

010 212 8171
Seuraa meitä myös somessa!