fbpx
 

BlogiSulautuminen yritysjärjestelynä

23 syyskuun, 20210

Välillisen omistuksen merkitys tappioiden vähentämisessä sulautumistilanteessa

Sulautumisella tarkoitetaan yritysjärjestelyä, jossa sulautuva yhtiö sulautuu vastaanottavaan yhtiöön siirtämällä sulautuvan yhtiön varat ja velat vastaanottavalle yhtiölle. Sulautumisessa kyse voi olla kahdesta tai useammasta yhtiöstä. Tuloksena ja tavoitteina sulautumisessa on usein liikevaihdon kasvu, markkinaosuuden kasvattaminen sekä toiminnan tehostaminen.

Kuva 1: Tytäryhtiön sulautuminen.

Tuloverolain mukaan tappioiden siirtymiselle sulautumisessa on edellytyksenä, että

  1. vastaanottava yhtiö tai
  2. sen osakkaat tai jäsenet taikka
  3. yhteisö yhdessä sen osakkaiden tai jäsenten kanssa

ovat omistaneet yli puolet sulautuvan yhtiön osakkeista tappiovuoden alusta lukien. Ilman edellä mainittujen edellytysten toteutumista, sulautuvan yhtiön tappiot eivät voi siirtyä vastaanottavalle yhtiölle. Lisäksi omistuksen on oltava sulautuvassa yhtiössä välitöntä. Välillisellä omistuksella viitataan tilanteeseen, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta.

KHO on kuitenkin aiemmassa ratkaisukäytännössään sulautumisesta määrittänyt mahdollisuuden omistusoikeuden muuttumiseen välilliseksi ilman, että se vaikuttaa säännöksen soveltamiseen. Esimerkkitapauksessa KHO 2021:104 vastaanottavan yhtiön osakkeenomistaja omisti sulautuvaa yhtiötä tappiovuoden alussa sekä välittömästi että välillisesti. Välitön omistusosuus oli tässä tapauksessa ainoastaan 15 %, ja ongelmana oli, voitiinko myös välillinen omistus ottaa huomioon.

Ratkaisussaan KHO katsoi sen mahdolliseksi, välillisen omistuksen muodostuessa kommandiittiyhtiön kautta. Tappiot eivät kuitenkaan siirtyneet, koska välillinen ja välitön omistus eivät edes yhteenlaskettuna yltäneet yli puoleen kokonaisomistuksesta.

Lisäksi KHO punnitsi ratkaisun löytämiseksi, voitiinko muiden konserniyhtiöiden välillinen omistus molemmissa yhtiöissä huomioida. Ilman mahdollisuutta laajempaan tulkintaan KHO pysyi lain osoittamassa sanamuodossa.

Laissa todetaan vastaanottavan yhteisön omistuskriteereistä ainoastaan, että sulautuvaa yhtiötä omistava taho on myös vastaanottavan yhtiön osakkeenomistaja, eikä siis omistuksen olemassaolon vaadittua ajankohtaa ole määritetty. Omistusoikeuden tulee kuitenkin olla vastaanottavassa yhtiössä yhtä lailla ennen sulautuvan yhtiön tappiollisen verovuoden alkamista.

Vastaanottavan yhtiön osakkeenomistajan on riittävää omistaa vastaanottavaa yhtiötä joko välittömästi tai välillisesti sulautuvan yhtiön tappiovuoden alusta lukien. On kuitenkin hyvä huomata tähän perustelut: tilanteessa ei tarkoiteta mahdollisuutta välilliseen omistukseen sulautumishetkellä, tällaisessa tilanteessa edellytetään välitöntä omistusta.

Yritysjärjestelytilanteessa tuloverolaki muodostaa haastavan ja vaikeasti hahmotettavan tilanteen; esteeksi yritysjärjestelyn toteuttamiseen voi muodostua tappioiden menettämisen uhka. Jos sulautumistilanteessa uuden yritysjärjestelyn vaikutukset aiheuttavat yrityksessäsi turhaa epävarmuutta ja päänvaivaa, me löydämme sinulle nopeasti ratkaisut epäilyksiisi, sekä neuvomme sinulle parhaan tavan toimia yrityksesi tulevaisuuden kannalta.

Ota yhteys ammattitiimiimme, ja hoida yritysjärjestelysi helposti ja järkevästi!

Lähde PWC:n artikkeli (https://uutishuone.pwc.fi/kho-selvensi-valillisen-omistuksen-merkitysta-tappioiden-vahentamisessa-sulautumistilanteessa)

 

Kirjoittanut

Mila Sederholm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toiminimi: 3Economix Oy  

Y-tunnus: 3205558-3  

VAT-numero: FI32055583 

3economix

© 3Economix Oy

010 212 8171
Seuraa meitä myös somessa!