fbpx
 

BlogiTestamentti – edunsaajamääräys ja henkivakuutus

16 elokuun, 20210

Perintökaari määrää kuinka lakisääteinen perimysjärjestys tapahtuu. Testamentin avulla pystytään määräämään erilaisesta perimysjärjestyksestä omaisuuttasi kohtaan, miten perintökaari sen määrittelee.

Testamentin avulla voit määrätä hyvin laajasti ja tarkasti, miten omaisuutesi periytyy. Pystyt määräämän yleistestamentilla yleisluontoisesti tai kokonaisuutena omaisuudestasi. Erityistestamentilla eli legaatilla pystyt testamenttaamaan tietyn esineen tai rahasumman haluamallesi perijälle. Erityistestamentin saajasta ei tule kuolinpesän osakasta ja hän ei myöskään osallistu pesän hallintoon.

Vaikka testamentilla pystytään hyvin yksilöidysti ja laajasti määräämään oman omaisuuden perimiseen liittyvistä kysymyksistä, on tärkeää muistaa, että rintaperillisillä on oikeus vaatia lakiosaansa.

Rintaperillisillä tarkoitetaan perittävän lapsia tai ottolapsia ja jos perittävän lapset ovat kuolleet ovat lakiosaan oikeutettuja heidän jälkeläisensä. Rintaperillisillä on oikeus vaatia lakiosaa, joka on puolet perittävän perintöosasta.

Eli jos perittävällä on kaksi lasta, mutta perittävä on testamentannut koko omaisuutensa avopuolisolleen, näillä kahdella lapsella on oikeus vaatia lakiosaansa, mikä tarkoittaa puolta perittävän omaisuudesta, josta lapset saavat ½ kumpikin. Avopuolisolle jää perittävän omaisuudesta ½ ja lapset saavat 1/4 perittävän jäämistöstä. Alla näet selventävän kuvan.

Testamentin laatimisessa on otettava myös paljon muita asioita huomioon. Yksittäiset sanat ja määritelmät ovat hyvin tärkeässä asemassa, kun testamenttia tulkitaan. Esimerkiksi lain mukaan sana ”omaiset” käsittää vaimon, lapset, sisarukset ja vanhemmat. Jos siis pariskunta ei ole naimisissa ja puolisot haluavat testamentilla jättää omaisuutensa avopuolisolleen tämä täytyy merkitä testamenttiin nimeämällä henkilö riittävän tarkasti. Ei riitä, että testamenttiin kirjoitetaan vain omainen.

Testamenttia laatiessa on huomioitava minkälaista omaisuutta se tulee sisältämään. Testamentin sisältäessä esimerkiksi henkivakuutuksia on niiden edunsaajamääräykset syytä tarkistaa. Pankin kanssa tehtäessä henkivakuutussopimusta on oltava tarkka, kuka on merkitty henkivakuutuksen edunsaajaksi, eli se kuka henkivakuutuksen perii, jos sen laatia kuolee.

Edunsaajaksi voidaan merkitä tietty henkilö, omaiset tai kuolinpesä, tällöin jos edunsaajaksi on merkitty omaiset henkivakuutuksen tulee perimään vaimo ja lapset, jos perittävä on naimisissa ja heillä on yhteisiä lapsia. Sisaret ja vanhemmat tulevat olemaan edunsaajia, jos perittävä ei ole naimisissa tai hänellä ei ole lapsia. Jos henkilö vakuutuksen haluaa periytyvän avopuolisolle, täytyy hänet yksilöidä henkivakuutuksen edunsaajaksi. Myös puoliso- sana edunsaajamääräyksessä viittaa aviopuolisoon tai rekisteröidyn parisuhteen toiseen puoleen. On siis tärkeää muistaa, että avopuolisolla ei ole samanlaista laillista asemaa kuin aviopuolisolla.

Edunsaajamääräyksellä on siinä suhteessa suuri vaikutus, jos henkilöllä on kuollessaan henkivakuutus, joka sisältyy testamenttiin, katsotaan henkivakuutuksen kuuluvan kuolinpesän varoihin, jos edunsaajaksi on merkitty kuolinpesä. Kuolinpesän ollessa henkivakuutuksen edunsaaja periytyy henkivakuutus joko perintäkaaren tai testamentin mukaan.

Testamenttia tulkittaessa halutaan aina pyrkiä noudattamaan vainajan omaa tahtoa ja miten hän olisi halunnut asioiden tapahtuvan. Tämän takia kun laadit itsellesi testamenttia ole huolilleni, että tahtosi tulee toteutumaan, eivätkä tulkinnalliset virheet ole sen esteenä.

Perinnön määräytymisen lainsäädäntö voi olla mutkikasta, joten näiden asioiden kanssa ei kannata jäädä yksin. 3Economix auttaa sinua selviytymään näistä tilanteista ja säästämään omaa jaksamista. Me autamme sinua niin testamentin laatimisessa, tulkinnassa ja koko perinnönjako prosessissa. Voit myös kysyä meiltä yksittäisiä neuvoja eri tilanteisiin.

Ota rohkeasti yhteyttä joko puhelimitse 010 2128171 tai sähköpostilla toimisto@3economix.fi tai voit jättää yhteydenottopyynnön verkkosivujemme kautta https://www.3economix.fi/yhteydenotto/

 

Kirjoittanut

Julia Leino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toiminimi: 3Economix Oy  

Y-tunnus: 3205558-3  

VAT-numero: FI32055583 

3economix

© 3Economix Oy

010 212 8171
Seuraa meitä myös somessa!