fbpx
 

BlogiValtakunnallinen etätyösuositus

30 syyskuun, 20210

Valtioneuvosto linjasi lokakuussa 2020 osana toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi valtakunnallisesta etätyösuosituksesta. Suositus on ollut voimassa toistaiseksi. Vaikka suositukset muuttuisivat, on kuitenkin työelämässä tapahtunut muutos pysyvää.

 

Etätyöllä tarkoitetaan kotona tai muussa etätyöpisteessä tehtävää työtä, jonka sisällöstä ja toteuttamisesta on sovittu työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Etätyön aloittaminen edellyttää molemminpuolista suostumusta ja sopimista. Etätyö antaa mahdollisuuden vaikuttaa oman työn järjestelyihin ja helpottaa työn ja muun elämän yhdistämistä, sekä se tarjoaa mahdollisuuden rauhalliseen ympäristöön ja keskittymiseen. Etätyö myös tehostaa työntekijän ajankäyttöä, kun mahdollisiin työmatkoihin ei kulu aikaa ja työmatkaliikenteen vähenemisellä on myös vaikutuksia ympäristöystävällisyyteen. Etätyö myös säästää selkeästi työnantajan kustannuksia.

Etätyö voi olla luonteeltaan osa-aikaista tai kokoaikaista. Osa-aikainen tarkoittaa, että työtehtävät ovat osittain suoritettavissa etätyönä. Tällöin on tärkeää sopia, mitkä työtehtävät voidaan suorittaa etänä ja milloin. Kokoaikainen etätyö tarkoittaa, että työtehtävät suoritetaan pääasiallisesti etätyönä. Työnantajalla ei välttämättä tällaisessa tilanteessa ole lainkaan toimitiloja, joissa työtä olisi mahdollista tehdä.

Yleisten pelisääntöjen lisäksi, jokaisen varsinaiseen etätyöhön aikovan tulisi tehdä työnantajan kanssa sopimus etätyöhön ryhtymisestä. Etätyösopimus usein täydentää tai muuttaa aiemmin laadittua työsopimusta. Sopimuksessa on sovittava etätyön säännöistä, määrästä, aikataulusta, kustannuksista, sopimuksen kestosta sekä muista tarpeellisista asioista. Etätyösopimus on tulisi aina tehdä kirjallisesti. Työpaikalle tulisi myös laatia yleinen etä-/monipaikkatyöohje, joka täydentää työpaikan pelisääntöjä. Näin jokainen on varmasti tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, eikä epäselvyyksiä pääse syntymään.

 

Hybridityöllä tarkoitetaan monipaikkaistatyötä, jota tehdään säännöllisesti sekä työpaikan että sen ulkopuolella esimerkiksi kotona. Hybridityö tarkoittaa työnvuorottelua työpaikan ja etätyön välillä. Hybridityö korostuu uutena työn muotona, jossa on mahdollista tavoittaa molempien työtapojen edut. Etätyö tarjoaa joustavuutta, kun taas toimistopäivät mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen.

Hybridityön pelisääntöjen tulisi ottaa kantaa muuhunkin kuin pelkkään etätyöhön. Tavanomaiset etätyöohjeet tarvitaan toki edelleen. Pelisääntöjen luomiseen kannattaa ottaa mukaan mahdollisimman suuri joukko, jotta saadaan alusta alkaen mukaan mahdollisimman monipuoliset sekä erilaiset näkökulmat ja henkilöstö sitoutuu noudattamaan niitä.

Uudistusmielisimmät ja hyvät työnantajat katsovat jo tulevaisuuteen. Tulisiko seuraava askel olla mobiilityö sopimus, jolloin matkustamiseen käytetystä ajasta hyötyisivät niin työnantaja kuin työntekijä?

 

Me 3Economix:lla olemme laatineet yrityksille sopimukset ja kattavat ohjeet niin etätyöskentelyyn, kuin monipaikkatyöskentelyyn sekä mobiilityön sopimukset. Kauttamme saat avun myös työaikajärjestelyihin liittyviin ongelmiin sekä räätälöidyt sopimuspohjat juuri Sinun yrityksesi tarpeisiin. Lue lisää sivuiltamme.

 

Lähteet: https://valtioneuvosto.fi/documents/10623/51744721/Valtakunnallisen+et%C3%A4ty%C3%B6suosituksen+voimassaolon+perusteiden+tarkastelu+26.8.2021.pdf/d594c3a0-3277-36c0-8797-2192d7945c34/Valtakunnallisen+et%C3%A4ty%C3%B6suosituksen+voimassaolon+perusteiden+tarkastelu+26.8.2021.pdf?t=1629958229099

 

Kirjoittanut

Anna Peippo

Kari Hämeenaho

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toiminimi: 3Economix Oy  

Y-tunnus: 3205558-3  

VAT-numero: FI32055583 

3economix

© 3Economix Oy

010 212 8171
Seuraa meitä myös somessa!