fbpx
 

Viimeinen tahto

testamentti hoitotestamentti edunvalvonta lappeenranta

Yksityiseen omistusoikeuteen kuuluu keskeisenä osana, että omistaja voi määrätä oikeudestaan sitovalla tavalla. Sen täytyy kuitenkin tapahtua lainsäädännön määräämissä rajoissa.

Testamentin avulla pystyt määräämään haluamasi perimysjärjestyksen omaisuuttasi kohtaan.  Jos testamenttia ei ole, on voimassa lakisääteinen perimysjärjestys.

Testamentin avulla voit määritellä tarkkoja ehtoja miten, ja kenelle, omaisuutesi jaetaan. Voit esimerkiksi jättää perillisten puolisoita testamentin ulkopuolelle, tai lahjoittaa osan omaisuuttasi hyväntekeväisyyteen. Omaisuutta voi tietysti myydä ja lahjoittaa elinaikana vapaasti.

Teemme testamentin puolestasi haluamillasi ehdoilla. Tai, mikäli et vielä ole varma millaisen testamentin haluat tehdä, voimme aloittaa suunnittelun yhdessä. Autamme myös testamenttia koskevissa verotuskysymyksissä ja voimme tehdä kanssasi verotussuunnittelua.

Keskinäinen testamentti on kahden tai useamman testamentin yhdistelmä. Yleisin aviopuolisoiden välinen käytetyistä testamenteista on keskinäinen testamentti, jolla he testamenttaavat omaisuutensa toisilleen. Tällöin toisen puolison kuollessa eloonjäänyt puoliso saa koko omaisuuden, ja lapset saavat omansa lesken kuoltua. Lapsilla on kuitenkin oikeus lakiosaan ensin kuolleen vanhemman jälkeen.

Keskinäinen testamentti on erityisen tärkeä asiakirja avopuolisoiden kohdalla. Keskinäisellä testamentilla voidaan turvata avopuolison perillisasema, jota ei ole suojattu lain kautta.

Erityistestamentilla voidaan määrätä omaisuudesta yksityiskohtaisesti. Erityistestamentilla voidaan esimerkiksi määrätä omaisuudesta, johon ei anneta omistusoikeutta, vaan esimerkiksi käyttöoikeus.

Hallintaoikeustestamentilla voidaan antaa testamentin saajalle oikeus hallita ja käyttää omaisuutta. Tällä tavoin oikeutta luovuttaa omaisuus eteenpäin voidaan rajoittaa.

Edunvalvonta-valtakirja

Edunvalvontavaltakirja

testamentti hoitotestamentti edunvalvonta lappeenranta

Edunvalvontavaltakirjalla voit etukäteen järjestää ja turvata tärkeiden asioittesi hoitamisen. Valitse luotettava läheisesi tai muu henkilö edustamaan Sinua tilanteissa, kun et sairauden, vanhuuden tai vastaavan syyn vuoksi pysty enää itse hoitamaan asioitasi. Voit tehdä valtuutuksen koskemaan joko yksittäistä asiaa, tai vaikka kokonaisvaltaisesti kaikkea taloutesi ja henkilökohtaisten asioittesi hoitoa.

Älä lykkää edunvalvontavaltuutuksen tekemistä tulevaisuuteen. Edunvalvontavaltuutus sisältää tekijänsä toiveita hoidosta, vapaa-ajanvietosta ja elämänlaadusta sen varalta, että hän itse tulee kykenemättömäksi päättämään näistä asioista. Valtakirja tulee laatia silloin, kun kykenet vielä itse päättämään omista asioistasi, ja ymmärrät valtakirjan sisällön ja vaikutukset. Laadi siis edunvalvontakirja viimeistään sairastuttuasi vakavasti (esim. muistisairauteen).

Edunvalvonta-asiakirjalla helpotat myös läheistesi työtä ja vähennät byrokratiaa viranomaisten kanssa. Jos et ole laatinut edunvalvontavaltakirjaa ja joudut yleiseen edunvalvontaan, voidaan läheisesi hakemuksesta määrätä edunvalvojaksesi. Tällöin hänen toimivaltansa on kuitenkin huomattavasti rajatumpi, kuin mitä se ennalta laaditun edunvalvontavaltakirjan perusteella olisi. Edunvalvontavaltuutuksen avulla valtuutettu voi hoitaa asioitasi nopeammin ja joustavammin.

Edunvalvontavaltuutuksesta on hyötyä myös nuorille ihmisille esimerkiksi onnettomuuden tai äkillisen sairauden kohdatessa. Erityisesti perheellisenä on hyvä miettiä, kuka päättäisi hädän hetkellä myös lastesi asioista.

 

Huolto-testamentti

Huoltotestamentti

testamentti hoitotestamentti edunvalvonta lapsen huoltajuus lappeenranta

Huoltaja voi laatia huoltotestamentin, jossa tuo esiin oman mielipiteensä lapsellensa tai muulle huollettavallensa sopivasta huoltajasta, mikäli testamentin tekijä kuolee.

Huoltotestamentilla lapsen huollosta annettava määräys ei velvoita viranomaisia tai tuomioistuinta, mutta se otetaan huomioon päätöstä tehdessä. Huoltotestamenttia myös noudatetaan usein, mikäli huoltotestamentilla päätetty henkilö on sopiva huoltajaksi.

Huoltotestamentilla on suuri merkitys varsinkin silloin, kun testamentin laatija on yksinhuoltaja.

Hoitotestamentti

Hoitotestamentti

testamentti, hoitotestamentti, yksityisasiakkaat

Meillä jokaisella pitäisi olla hoitotestamentti onnettomuuden tai äkillisen sairauden varalta. Hoitotestamentti kertoo hoitotahdostasi, mikäli et onnettomuuden, vakavan sairauden tai vanhuuden vuoksi pysty enää ilmaisemaan omaa tahtoasi.

Hoitotestamentti on hyvä laatia hyvissä ajoin kirjalliseen muotoon.

Hoitotestamentin avulla pystytään kertomaan tahtosi hoitoa koskeviin päätöksiin. Hoitohenkilökunta tekee päätöksensä hoitotestamentin perusteella, jolloin läheistesi ei tarvitse tehdä vaikeita ratkaisuja hoitoosi liittyen.  

Useammasta asiakirjasta saat kokonaispaketin halvemmalla ja palveluumme sisältyy aina selkeät ohjeet

Järkihinta - Haluamme laadukkaan sopimusneuvonnan ja lakiavun olevan kaikkien ulottuvilla

Meidän kauttamme onnistuu myös esimerkiksi lahjan antaminen, omaisuuden myynti tai sukupolven- ja omistajanvaihdon suunnittelu

012345678900123456789001234567890
alkaen
012345678900123456789001234567890
  • Testamentti
  • Hoitotestamentti
  • Edunvalvontavaltakirja
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %

Toiminimi: 3Economix Oy  

Y-tunnus: 3205558-3  

VAT-numero: FI32055583 

3economix

© 3Economix Oy

010 212 8171
Seuraa meitä myös somessa!